Regulamin

I Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem, operatorem oraz administratorem sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.taviano.pl jest Justyna Malinowska, prowadząca działalność gospodarczą wpisaną do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) z siedzibą w Mrągowie na ul. Mrongowiusza 50/15 (NIP firmy: 7422145629, REGON: 364161400).
 2. Przedmiotem działalności sklepu internetowego www.taviano.pl jest sprzedaż detaliczna biżuterii z metali szlachetnych i innych za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Regulamin określa w szczególności zasady korzystania przez Użytkowników ze sklepu internetowego, sposób składania zamówień oraz ich realizacji, a także  tryb postępowania reklamacyjnego.
 4. Warunkiem korzystania ze sklepu internetowego www.taviano.pl jest zapoznanie się z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz ich zaakceptowanie.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.)
 6. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta, będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

II Rejestracja

 1. Rejestracja w sklepie internetowym www.taviano.pl jest dobrowolna i bezpłatna.
 2. W celu dokonania rejestracji w sklepie Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracji, znajdujący się na stronie internetowej sklepu, podając w nim swoje prawdziwe dane.
 3. Użytkownik w celu pomyślnego przejścia procesu rejestracji zobowiązany jest wpisać adres e-mail oraz hasło.
 4. Oprócz danych wskazanych w ust. 3 powyżej, Użytkownik może podać nazwę swojej firmy oraz dodatkowe informacje.
 5. W przypadku gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie, Użytkownik zobowiązany jest do ich aktualizacji w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z rzeczywistością.
 6. W sytuacji, gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie po rozpoczęciu realizacji zamówienia, Użytkownik jest zobowiązany do ich aktualizacji i telefonicznego poinformowania o tym  Sklepu.

III Zamówienia

 1. Klient może składać zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.
 2. Informacje o produktach prezentowane na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.
 3. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.
 4. Zamówienia można składać poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu. Strona jest dostępna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.
 5. W celu złożenia zamówienia Klient powinien dodać do „koszyka” produkt, który zamierza kupić, klikając w ikonę o treści „Dodaj do koszyka”, znajdującą się na karcie produktu. Dodanie produktu do „koszyka” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Produkty mogą być dodawane lub usuwane z „koszyka”.  
 6. „Koszyk” umożliwia Klientowi zarządzanie zamawianymi produktami oraz przeliczanie wartości zamówienia. W tym miejscu można również wykorzystać kod rabatowy (o ile Klient jest jego posiadaczem) i aktywować go za pomocą guzika. Rabat wyrażony w procentach (%) przeliczy się automatycznie (nie dotyczy on kosztów przesyłki).
 7. Po naciśnięciu pola „Złóż zamówienie“ następuje przeniesienie Klienta na stronę z wyborem: możliwość rejestracji, zakupy bez rejestracji bądź zalogowanie się już zarejestrowanych Klientów. Dane bilingowe Klienta, który wcześniej poddał w procedurze rejestracji i/lub zalogowania, pojawią się automatycznie, przy czym pola z danymi będą aktywne, w związku z czym będzie można dokonać w nich koniecznych zmian. Dane Klienta, który nie jest zarejestrowany w Sklepie, należy wprowadzić do formularza samodzielnie.
 8. Po dokonaniu wyżej wymienionych czynności, następuje określenie płatności i sposobu dostawy za pomocą okienka wyboru. Jeśli wybrana zostanie forma dostawy za pośrednictwem firmy In Post, należy wybrać adres docelowego Paczkomatu, na który zostanie nadana przesyłka. Dostępne formy płatności to: przelew tradycyjny, zapłata za pobraniem, zapłata za pośrednictwem PayU oraz płatność kartą - co należy również wybrać spośród wymienionych. 
 9. Klient w tym miejscu może również sporządzić komentarz do zamówienia wg swoich potrzeb. Sklep jednak zastrzega sobie prawo do weryfikacji zamieszczanego tam tekstu, czyli zaakceptowania go lub odrzucenia.  
 10. Naciśnięcie pola „Następny krok“ przekieruje na stronę z podsumowaniem zamówienia, dotyczącym wyboru towaru i dostawy, a także wszelkich kosztów. W tym miejscu można jeszcze zmodyfikować zamówienie, np. poprzez powrót do koszyka lub cofnięcie strony.
 11. Po wyborze pola „Złóż zamówienie” czyli po sporządzeniu prawidłowego zamówienia, następuje przekierowanie na panel PayU w celu opłacenia zamówienia lub w przypadku wyboru przelewu tradycyjnego bądź płatności za pobraniem zostanie wyświetlona strona końcowa wraz z indywidualnym numerem zamówienia. Sklep TAVIANO przesyła niezwłocznie Klientowi na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia lub podczas rejestracji informację o przyjęciu zamówienia wraz z jego podsumowaniem i danymi do tradycyjnego przelewu. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Klientowi przez Sprzedawców informacji o przyjęciu zamówienia. 
 12. Zamówiony towar dostarczony zostanie na adres wskazany przez Klienta.
 13. Kompletacja i wysłanie zamówienia odbywa się w dni robocze i następuje w ciągu 48 godzin.
 14. Kompletacja zamówienia rozpoczyna się od razu w przypadku wybrania opcji płatności „za pobraniem - przy odbiorze“ bądź w chwili wpływu środków na rachunek bankowy Sklepu w przypadku wyboru „przelewu na konto”.
 15. Blokada i rezerwacja zamówionej biżuterii trwa maksymalnie 7dni od momentu złożenia zamówienia (dotyczy płatności z góry). Po tym czasie towar wraca do obiegu sprzedaży, a nieopłacone zamówienie uznajemy za nieważne. 
 16. Status zamówienia można sprawdzić, dzwoniąc do obsługi sklepu pod numer: 695974666 w dni robocze od godz. 9:00 do 17.00 lub pisząc na adres mailowy: taviano.mojabizuteria@gmail.com
 17. Kupujący ma prawo zarówno do anulowania zamówienia jak i do wprowadzania w nim zmian do momentu wysłania zamówionych towarów.

IV Sposób płatności

1.     Wszystkie ceny, widniejące w sklepie taviano.pl podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki. Klient wybiera sposób płatności z poniżej dostępnych opcji.

1.     opłata przy odbiorze (za pobraniem) - zapłata następuje gotówką przy odbiorze przesyłki.

2.     przelew bankowy tradycyjny, jako przedpłata na rachunek sklepu:

TAVIANO, moja biżuteria

JUSTYNA MALINOWSKA       UL. MRONGOWIUSZA 50/15      11-700 MRĄGOWO

PKO BP, INTELIGO (nazwa skrócona)

Nr Rachunku: 02 1020 5558 0000 8902 3145 0075

(W tytule przelewu należy podać poprawny numer zamówienia. Zamówienie jest realizowane niezwłocznie po odnotowaniu wpływu pieniędzy na rachunek sklepu.)

3.     szybki przelew elektroniczny za pośrednictwem PayU (bez dodatkowych kosztów)

4.     płatność kartą płatniczą za pośrednictwem PayU (bez dodatkowych kosztów)

V Realizacja dostawy

1.     Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu, a realizowana jest  za pośrednictwem Poczty Polskiej bądź Paczkomatów In Post.

2.     Czas dostawy i godzina dostarczenia przesyłki są uzależnione od wybranego sposobu i miejsca dostawy. Czas dostawy gwarantowany jest w ograniczonym zakresie przez wybranego usługodawcę (Paczkomat In Post, Poczta Polska) i podlega regulaminom tychże firm (dostępne na stronach www.inpost.pl i www.poczta-polska.pl). W przypadku Poczty Polskiej przewidywany termin realizacji usługi priorytetowej to następny dzień roboczy po dniu nadania (pod warunkiem nadania do godziny 15:00). W przypadku In Post Paczkomatów przewidywany termin doręczenia paczki to 2-4 dni roboczych „*98% przesyłek dociera już następnego dnia po nadaniu”.

3.     Wysyłka jest realizowana w dniu roboczym, w którym zamówienie zostało skompletowane.

4.     Termin otrzymania przesyłki Kupujący może ustalić sumując czas realizacji zamówienia przez Sklep (ust. 12 rozdziału IV) oraz czas dostawy (ust. 4 rozdziału VI).

5.     Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona.

6.     Zaleca się, aby Klient w miarę możliwości dokonał sprawdzenia stanu towaru, po dostarczeniu przesyłki w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę.

Koszt dostawy na terenie Polski ponosi Klient zgodnie z poniższym zestawieniem:

       Płatność za pobraniem 

Poczta Polska (paczka24) - 17,50zł

In Post Paczkomat – 15,00zł

       Przedpłata na konto

Poczta Polska (przesyłka priorytetowa) 

 • Zakup do 100zł – 8,00zł
 • Zakup powyżej 100zł – 0,00zł

In Post Paczkomat

 • Zakup do 100zł - 8,00zł
 • Zakup powyżej 100zł – 0,00zł

EUROPA - poczta polska, przedpłata na konto - 22zł 

Ważne - w przypadku nieodebrania paczki wysłanej za pobraniem, koszt przesyłki wraz z kosztem jej zwrotu ponosi kupujący. Po otrzymaniu zwróconej paczki przez firmę przewozową skontaktujemy się z Państwem z informacją o uregulowaniu należności. 

W przypadku wysyłki za granicę (wyłącznie Europa) koszt wysyłki przy przedpłacie na konto wynosi 22zł. Ceny przesyłek naliczone automatycznie wg "koszyka" nie obowiązują wówczas i nie są uznane za wiążące. Potwierdzenie oraz podsumowanie płatności kupujący otrzyma w indywidualnej wiadomości mailowej. 

VI Reklamacje

W chwili pojawienia się wady produktu oraz po zapoznaniu się z warunkami Gwarancji, należy niezwłocznie wypełnić zgłoszenie reklamacyjne (kliknij tutaj), załączyć je wraz z dowodem zakupu (paragon, faktura lub inny - co jest warunkiem koniecznym) do reklamowanego produktu i przesłać  wszystko na adres (koszt przesyłki ponosi Klient):

TAVIANO, moja biżuteria

JUSTYNA MALINOWSKA

UL. MRONGOWIUSZA 50/15

11-700 MRĄGOWO

W terminie 14 dni kalendarzowych (od dnia otrzymania przesyłki z reklamowanym produktem)  dostaną Państwo informacje o statusie reklamacji.

 • W przypadku uznania reklamacji za zasadną, czyli stwierdzenia wady, wynikającej z winy producenta, zostanie odesłany na koszt sklepu albo: towar nowy, albo naprawiony, albo nastąpi zwrot kosztów poniesionych za towar wg dowodu zakupu (bez kosztów przesyłek).
 • W przypadku kiedy reklamacja nie zostanie uznana, a uszkodzenia, za które producent nie ponosi odpowiedzialności, ustalimy z Państwem, jak najkorzystniejsze rozwiązanie, np. (o ile to możliwe) naprawę biżuterii na koszt Klienta.

...............................................................................................................................................

Jako konsumentowi na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z 21 maja 2013 r. sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia WE nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumsnckich) przysługuje Ci prawo do skorzystania z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (platforma ODR).

Łącze do platformy, na której może być rozstrzygnięty spór:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

VII Gwarancja

Wszystkie produkty dostępne w niniejszym sklepie podlegają gwarancji w terminie 24 miesięcy od daty zakupu.

Nie mniej jednak wszelkie:

 • mechaniczne uszkodzenia biżuterii powstałe podczas uderzeń, szarpnięć czy upadku,
 • ścieralna powłoka złota ze stali szlachetnej i srebra tzw. złocenie,
 • samodzielne próby naprawy produktów,
 • nie stosowanie się do innych poniższych zaleceń

- nie podlegają gwarancji.

Zalecenia, dotyczące prawidłowego użytkowania biżuterii:

1.     Pielęgnuj srebro (także to złocone) specjalnymi preparatami i ściereczkami do tego przeznaczonymi.

2.     Nie trzyj biżuterii srebrnej i stalowej elementami o szorstkiej powierzchni.

3.     Unikaj kontaktu biżuterii srebrnej i srebrnej złoconej z chemią, tłustymi kosmetykami, perfumami oraz wodą morską i basenową.

4.     Chroń swoją biżuterię przed mocniejszymi szarpnięciami i uderzeniami o twarde powierzchnie. Może to spowodować zerwanie łańcuszka czy sznurka, a delikatne elementy, kamienie czy szklane koraliki mogą ulec odkształceniu lub odkruszeniu.  

5.     Zalecane jest zdejmowanie biżuterii do snu, do uprawiania sportu, do prac domowych i innych czynności, które mogą narazić ją na uszkodzenie.

VIII Zwroty

W związku z umową zakupu zawieraną na odległość i przysługującym prawem do namysłu, mają państwo możliwość zwrotu zakupionego towaru w terminie 14dni od dnia otrzymania przesyłki.

Proszę wypełnić formularz zwrotu  (kliknij tutaj) i załączyć go do odsyłanego produktu (koszt przesyłki ponosi Klient) na adres:

TAVIANO, moja biżuteria

JUSTYNA MALINOWSKA

UL. MRONGOWIUSZA 50/15

11-700 MRĄGOWO

Zwracany towar:

 • nie może nosić śladów użytkowania, 
 • nie może być produktem wykonywanym na indywidualne zamówienie,
 • powinien być całkowicie kompletny,
 • należy odesłać z fabrycznym opakowaniem i metką firmową.  

!!! Do towaru należy dołączyć dokument potwierdzający zakup (paragon fiskalny, faktura VAT, inne)

Zwrot zapłaty za biżuterię (bez kosztów wysyłki) wpłynie na wskazany w formularzu numer konta bankowego do 14 dni od daty otrzymania przez nas przesyłki. Nastąpi to wyłącznie na podstawie uznania zwrotu za prawidłowy według powyższych wytycznych. 

IX Polityka prywatności

 Administratorem danych pozyskiwanych za pośrednictwem sklepu internetowego jest właściciel sklepu. Sklep internetowy działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

Właściciel sklepu zobowiązuje się do ochrony przekazywanych przez Użytkowników danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystaniem.

Administrator danych osobowych przetwarza je wyłącznie w celu realizacji umów zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego.

Użytkownik podaje swoje dane osobowe potrzebne do rejestracji dobrowolnie.

Użytkownik ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również żądania ich usunięcia z bazy danych Sklepu. W celu realizacji tych uprawnień Użytkownik może skontaktować się z obsługą Sklepu wysyłając e-mail na adres: taviano.mojabizuteria@gmail.com 

X Polityka cookies

Sklep internetowy taviano.pl wykorzystuje następujące pliki cookies:

 • stałe,
 • analityczne,
 • zewnętrzne.

Plikami typu cookies są pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę internetową Użytkownika na jego komputerze, pozwalające na identyfikację Użytkownika oraz utrwalające jego preferencje na podstawie historii odwiedzanych witryn internetowych.

Pliki typu cookies umożliwiają utrzymanie sesji użytkownika bez konieczności ponownego wpisywania loginu i hasła na każdej podstronie.

XI Postanowienia końcowe

 1. Zmiana treści niniejszego regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wprowadzenie zmian w regulaminie może usunąć swoje Konto.
 2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcami a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art.22Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcami a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.22Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sklepu.
 4. Użytkownicy mogą kontaktować się ze Sprzedawcami w następujący sposób:
  1. telefon: 695 974 666
  2. e-mail: taviano.mojabizuteria@gmail.com
  3. pisemnie na adres: TAVIANO, moja biżuteria Justyna Malinowska ul. Mrongowiusza 50/15 11-700 Mrągowo
 5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej sklepu internetowego http://taviano.pl/regulamin. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.
 6. Nazwa sklepu internetowego www.taviano.pl oraz wszelkie materiały w nim się znajdujące stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela sklepu jest zabronione. W szczególności zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć oraz innych materiałów graficznych, przedruk tekstów zamieszczonych na stronie oraz ich udostępnianie w Internecie.  Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć ze strony www.taviano.pl oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.
 7. Pytania i uwagi do regulaminu prosimy kierować na adres: taviano.mojabizuteria@gmail.com
 8. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 11 lipca 2016 roku.