Reklamacje

W chwili pojawienia się wady produktu oraz po zapoznaniu się z warunkami Gwarancji, należy niezwłocznie wypełnić zgłoszenie reklamacyjne (kliknij tutaj), załączyć je wraz z dowodem zakupu (paragon, faktura lub inny - co jest warunkiem koniecznym) do reklamowanego produktu i przesłać wszystko na adres (koszt przesyłki ponosi Klient):

TAVIANO, moja biżuteria

JUSTYNA MALINOWSKA 

UL. MRONGOWIUSZA 50/15

11-700 MRĄGOWO

W terminie 14 dni kalendarzowych (od dnia otrzymania przesyłki z reklamowanym produktem)  dostaną Państwo informacje o statusie reklamacji.

  • W przypadku uznania reklamacji za zasadną, czyli stwierdzenia wady, wynikającej z winy producenta, zostanie odesłany na koszt sklepu albo: towar nowy, albo naprawiony, albo nastąpi zwrot kosztów poniesionych za towar wg dowodu zakupu (bez kosztów przesyłek).
  • W przypadku kiedy reklamacja nie zostanie uznana, a uszkodzenia, za które producent nie ponosi odpowiedzialności, ustalimy z Państwem, jak najkorzystniejsze rozwiązanie, np. (o ile to możliwe) naprawę biżuterii na koszt Klienta.